Nieuwbouw Montessori Lyceum Amsterdam

Met de ondertekening van de realisatieovereenkomst met Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) is ADS Groep Bouw na een succesvol doorlopen bouwteamfase ook partner voor de realisatiefase van de nieuwbouw van het Montessori Lyceum Amsterdam.

Met deze nieuwbouw wordt een nieuwe school ontwikkeld voor circa 1100 leerlingen. De school biedt vierjarig mavo, vijfjarig havo en zesjarig vwo aan. Het voorlopige ontwerp omvat het Montessori Lyceum, een C1 trainingshal, een fietsenstalling, wijkgebonden voorzieningen en twee bedrijfsruimten. Er worden dakterrassen gerealiseerd voorzien van intensief groen, zonnepanelen en speelruimte, met zichtrelaties naar de straat. Het gebouw bestaat verder uit vijf bouwlagen en een kelder.

Hiermee ontstaat er een nieuw schoolgebouw dat draait om het creëren van een diversiteit aan ‘plekken’. Een mini-maatschappij waar leerlingen op ieder moment zichzelf kunnen zijn!

Omvang:
ca. 11.900 m2 bvo

Bouwperiode:
April 2023 – april/mei 2025

Contractvorm:
UAV 2012 & bouwteam

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?