MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE (MFA) OVERTUINEN

In Zaandam bouwen we in opdracht van Zaan Primair een multifunctionele accommodatie van in totaal 4.190 vierkante meter voor primair onderwijs, buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal en een gymzaal. Het gebouw wordt herkenbaar als een openbaar gebouw met een ‘Zaanse architectuur’.

De MFA Overtuinen is geen gang met lokalen, maar een aaneenschakeling van bruikbare ruimten. Het gebouw is compact ontworpen met herkenbare eenheden die aan elkaar geschakeld zijn. Iedere eenheid heeft zijn eigen ruimtelijke eigenheid, waardoor een wandeling door het gebouw aangenaam wordt. Gangen zijn zo veel mogelijk vermeden, je gaat van plek naar plek. Vides, daklichten en (werk)plekken buiten de groepsruimten aan de gevel zorgen voor prettig daglicht overal in het gebouw.

Door het compacte ontwerp en de herkenbare eenheden voldoet het nieuwe gebouw aan de normering Frisse Scholen Klasse B. De gevel is onderhevig aan een hoge geluidsbelasting en wordt zogenoemd ‘doof uitgevoerd’.

BIJZONDERHEDEN

  • Compact ontwerp met herkenbare eenheden
  • Gymzaal separaat van de scholen te gebruiken
  • Zes gebruikers
  • Frisse Scholen Klasse B
  • Nuts-voorzieningen
  • Gevel onderhevig aan hoge geluidsbelasting (doof uitvoeren)

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?