Groot onderhoud RWZI Dieverbrug

Op RWZI Dieverbrug zijn een groot aantal installatieonderdelen aan het einde van hun economische en technische levensduur. Dat betekent dat we diverse onderhoudswerkzaamheden gaan verrichten. Voorbeelden hiervan zijn: het vervangen van de roostergoedinstallatie, optimalisatie luchtaanzuiging proceslucht van de blowers en het aanbrengen van vloeistofdichte vloeren. Ook diverse E-werkzaamheden, waaronder het vervangen van de mengersaandrijvingen, bekabelingen en diverse meetinstrumenten, vallen onder onze verantwoording. Met dit project wil het waterschap de levensduur van werktuigbouwkundige delen en civiele delen verlengen voor een toekomstbestendige RWZI. Onze aandacht gaat daarbij ook naar een optimaal uitvoeringsontwerp om alle verwachtingen waar te maken.

Uitvoeringsperiode:
In uitvoering

Contractvorm:
Bouwteam

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?