Bouwteam Circulaire RWZI Terwolde

In een bouwteamcombinatie werken we aan het ontwerpen van een circulaire rioolwaterzuiveringsinstallatie. We hebben hierbij zoveel mogelijk aandacht voor circulair gebruik van materialen, hergebruik waar mogelijk en volgen het Verdygo principe.

Uitvoeringsperiode:
Augustus 2023 gereed

Contractvorm:
Bouwteam

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?