Oplevering Slibgistingstank en Slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk

 

Na ruim 2,5 jaar hard gewerkt te hebben aan project Slibgistingstanks SVB Sluisjesdijk kunnen we nu melden dat we dit project succesvol hebben opgeleverd. Inmiddels is onze opdrachtgever Waterschap Hollandse Delta gestart met het inertiseren van de tank en deze zal over enkele weken definitief in bedrijf gaan.

Tijdens het proces van rioolwater zuiveren blijven van het afvalwater twee restproducten over: schoon water en slib. Het slib gaat het slibverwerkingsproces in. Het overtollige slib van de zuivering Dokhaven in Rotterdam-Zuid wordt rechtstreeks naar het Slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk ondergronds getransporteerd. Uit dit slib wordt energie gewonnen. Eerst wordt het slib vergist, waarbij biogas ontstaat. Uit dit biogas wordt met gasmotoren jaarlijks 8 miljoen kWh energie opgewekt, die teruggaat naar het proces in Dokhaven en Sluisjesdijk. Met de afronding van dit project zijn we wederom een mooie referentie rijker!