Veilig werken blijft mensenwerk

11 oktober 2022

Speciale projecten vragen om een gedegen aanpak. In Haarlem werkt ADS Groep Water in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland aan de renovatie van de tweede slibvergistingstoren op de AWZI Haarlem Waarderpolder. In deze toren wordt het slib, het restproduct dat overblijft na het zuiveren van water, omgezet in biogas. Een uitdagende klus die naast een professionele expertise, een goede samenwerking en de gedrevenheid van de mensen vergt.

“Want mensen maken het verschil”, vertelt Hans Barnhoorn. Hij is operationeel adviseur zuiveren binnen Rijnland en deelt zijn enthousiasme over de voortgang van dit project in een gesprek met Gerrit Koppelman, projectleider bij ADS Groep Water. Samen zijn ze – ondanks dat er ook uitdagingen zijn – het er roerend over eens: “Er heerst een fijne werkcultuur, iedereen doet mee en daarmee is de basis voor dit project gewoon heel goed.”

Samen sterk staan
ADS Groep Water en Rijnland zijn geen onbekenden van elkaar. In het verleden is er al eens samengewerkt. Hans: “Dat was tijdens de renovatie van de eerste slibvergistingstoren; de ervaringen die we daar hebben opgedaan, nemen we nu mee.” Daar hielp de doeltreffende voorbereiding aan mee; in een zogenoemde bouwteamformule werden de eerste stappen gezet voor een succesvolle uitvoering. Hans vervolgt: “Daarom ben ik ook zo blij dat ADS Groep Water de aannemende partij is geworden. Je zag dat alle kennis en ervaring werd meegenomen in dit voortraject.” Hij noemt ADS Groep-medewerker Jos Wolkotte, technisch engineer. “Hij wist als geen ander ons wegwijs te maken in de 3D-modellen. Een mooie manier om iedereen hierin mee te krijgen en deelgenoot te maken van het ontwerpproces.”

Plan de campagne
Met het inrichten van de bouwplaats werd eind vorig jaar het startschot voor de uitvoering gegeven. Gerrit: “Net voor kerst 2021 hebben we de steiger in de slibgistingstank gezet. We zijn voortvarend begonnen. Inmiddels zijn we ook gevorderd met het dichtmaken van de tank en de waterdichtheidstesten. Maar daar hadden we ook alle vertrouwen in, gezien onze eerdere ervaringen.”

Dat betekent niet dat dit soort werkzaamheden ‘standaard’ zijn. Gerrit: “De naastgelegen slibgistingstank-1 is in bedrijf, daar moet je op voorhand rekening mee houden. Hoe gaan we dat optuigen? Dus zijn er protocollen gemaakt. Zo was er een storing bij de warmtekrachtkoppeling met een verhoogd risico van spuien van biogas, die keurig gemeld werd. Vervolgens werd het werk neergelegd en zijn ‘onze jongens’ naar beneden gehaald. De bewustwording van de risico’s en het veilig werken is vanzelfsprekend bij hen.” Hans vult aan: “ADS Groep heeft veel aandacht voor veiligheid. Zo is er een project specifieke veiligheidsfilm gemaakt. Iedereen werkt volgens de regels. Dat moet ook, want je bent tenslotte met biogas bezig.”

Vergunningen
Het opstellen van de juiste werkvergunningen is hier een voorbeeld van. Hans: “We hebben met elkaar een veiligheidsplan opgesteld. Voor ‘hoog-risico werkzaamheden en werkzaamheden die het zuiveringsproces raken’, schrijven we daarbij specifieke werkvergunningen uit. Voor deze werkzaamheden wordt eerst door ADS Groep een werkplan opgesteld. Je kunt het vergelijken met een toolbox. Denk bijvoorbeeld aan het werken in de toren; dan zit je met een fundering. Daar maken we bijvoorbeeld een werkvergunning voor.” Gerrit haakt hier op in: “We maken inderdaad ook werkplannen, die bespreek ik vooraf met de monteurs. Deze mogen kort zijn, het moet vooral duidelijk zijn.”

Hans: “Veiligheid blijft mensenwerk. Je kunt niet alles in papier vatten. Samenwerking is belangrijk en die is tijdens dit project heel fijn. Er staat een goede werkcultuur. Er is openheid en een heldere communicatie.”

Uitdagende marktomstandigheden
Openheid en heldere communicatie kan doorslaggevend zijn om ‘de neuzen dezelfde kant op te houden’. Want er zijn ook uitdagingen. Gerrit vertelt hierover: “De planning van de voorindikker verliep niet soepel. De nieuwe aandrijving hiervoor kwam vanuit Amerika en de levering was vertraagd. We hebben alles op alles gezet om deze aandrijving geleverd te krijgen, want het is een belangrijk element in het project. We konden anders niet verder.” Door communicatie en het blijven delen van updates was er begrip voor de situatie. “Ik merkte dat deze manier van werken gewaardeerd werd door het team van Rijnland, dat was fijn.”

Inmiddels is de aandrijving geleverd, is voorindikker-2 succesvol in bedrijf genomen en is gestart met de renovatie van voorindikker-1. “Ik verwacht zelfs dat we uiteindelijk nog binnen de eindopleveringsdatum blijven. Dat zou helemaal fantastisch zijn”, aldus Gerrit.

Specialistisch werkje
Wat ook speciale aandacht vergde was de montage van de zogenoemde bypass-leiding. Hans: “We hebben twee verwarmde torens. De zogenoemde stroom van deze twee torens gaat naar een derde toren. Deze toren wordt later ook aangepakt. We kunnen straks met deze bypass de stroom om de toren heen leiden en met een simpele handeling toren drie uit bedrijf nemen. En toch blijft alles doorgaan.”

Een speciale klus binnen het project die door ADS Groep is uitgevoerd. Gerrit: “We hadden een aantal aanvoerstoppen nodig om de intakkingen op het bestaande leidingwerk te kunnen realiseren en het was noodzakelijk om slibgistingstank-1 stil te zetten. Elke aanvoerstop mocht maximaal 8 uur duren en dat is ruimschoots gelukt. De leiding is uiteindelijk vol water gezet om goed te kunnen testen op lekdichtheid. Je hebt wel een plan, maar je weet niet of dit in de praktijk ook zo uitpakt. Maar dit alles is buitengewoon goed verlopen. Al met al heeft de waterzuivering er geen last van gehad. Het was voor ons een belangrijke mijlpaal!”

Hans voegt daar aan toe: “De leiding moest ook deels ingegraven worden. En graafwerkzaamheden vind ik altijd spannend. Je weet nooit wat je tegen komt. Een aannemer kan ook zeggen; wij weten het niet. Maar ADS Groep denkt praktisch mee en werkt oplossingsgericht.”

Een voorbeeldproject
Een werkwijze waar je trots op mag zijn. Hans heeft nog een mooi voorbeeld: “Ons bestuur ging op werkbezoek. Mijn collega’s gingen de 28 meter hoge toren in. Dat kon, juist omdat door ADS Groep de veiligheid continu wordt bewaakt.” Hij lacht: “Zij vroegen zich af hoe de mannen het toch voor elkaar kregen om in de toren te functioneren. Dus alle respect voor de mensen die er werken”.

Actueel Nieuws