Nieuwe opdracht: ADS Groep Water bouwt nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie Gaarkeuken

30 mei 2023

De handtekeningen zijn inmiddels gezet; ADS Groep Water gaat in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Gaarkeuken bouwen. Dit jaar gaan we aan de slag met het ontwerp en de aanvraag van vergunningen. In 2024 start de bouw van deze nieuwe installatie.

Oog voor de omgeving
Wat dit project bijzonder maakt? Marcel Rep (projectmanager ADS Groep Water): “Waterschap Noorderzijlvest wil in 2025 energieneutraal en in 2050 klimaatneutraal zijn. We hebben met ons plan een zo goed mogelijke invulling gegeven aan deze doelstellingen met zo weinig mogelijk overlast voor de omgeving.” Het definitieve ontwerp moet nog gemaakt worden, maar Marcel kan alvast een tipje van de sluier oplichten: er komt geen hoogbouw. “Door de systeemkeuze die we met Arcadis hebben gemaakt, kunnen we het laag houden zodat je er straks weinig van ziet. Bovendien zijn er geen chemicaliën nodig.” Het waterschap verwerkt op de nieuwe rwzi Gaarkeuken ook het rioolwater van Marum en Zuidhorn. De kracht zit in een energiezuinig beluchtingssyteem. Toch komt er volgens Marcel geen toename in geur: “Ook daar houden we rekening mee in de bouw. Bassins die geur kunnen verspreiden dekken we zorgvuldig af en we plaatsen geurfilters, zodat er ook minder geur wordt afgegeven.”

Rol voor omwonenden
Omgevingsmanager Martijn Spoolder: “We willen omwonenden graag betrekken bij de vraag: hoe zorgen we ervoor dat de rwzi straks zo goed mogelijk in de omgeving past? Daarom gaan we ‘landschapsateliers’ organiseren. Daarvoor nodigen we omwonenden nog voor de zomer uit.”

Voor meer informatie: https://adsgroep.nl/project/nieuwbouw-en-renovatie-rwzi-gaarkeuken/

 

 

Omgevingsmanager Martijn Spoolder en projectmanager Marcel Rep

Actueel Nieuws