Kennis ontwikkelen en delen: ADS Groep Water bezoekt RWZI Hengelo

31 januari 2020

Als ‘vakmanschap’ een rode draad is in je organisatie en iedere dag onderdeel uitmaakt van je dagelijkse werk, dan kan je er niet omheen om dit ook aandacht te geven. Daarnaast maakt het hebben van kennis van het grotere geheel ons in de samenwerking sterker. Onze medewerkers hebben vaak per project met een deel van het proces van waterzuivering te maken. Hierdoor ontstaan er specialismes en verrijken we het vak. Toch merken we ook dat ontwikkelingen in de waterzuiveringssector en het begrijpen van een ruimere context tot meer en betere verbindingen leidt. Daarom hebben we een interne training ‘waterzuivering’ georganiseerd.

Op 30 januari heeft de eerste groep een training bijgewoond. Deze training werd gegeven door Christian Beuzel, commercieel manager water bij ADS Groep.

“Door deze cursus zelf te ontwikkelen weten we precies in te spelen op de informatiebehoefte van collega’s. We geven inzicht in het speelveld waarin collega’s zich dagelijks bevinden en in de gedachtegang van opdrachtgevers. Waarom vragen zij bepaalde zaken? De informatieoverdracht wordt effectiever door persoonlijk contact tussen trainer en medewerkers.” – Christian Beuzel, commercieel manager water ADS Groep.

Rondleiding over RWZI Hengelo

Een rondleiding over de rioolwaterzuivering in Hengelo maakte deel uit van de training. Hier zijn we in opdracht van Waterschap Vechtstromen bezig om de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) om te bouwen tot een Energiefabriek. Hier worden de bacteriën (het slib), die na reiniging van het afvalwater overblijven, omgezet in elektriciteit. Hierdoor kost water zuiveren geen energie en levert het zelfs energie op. Bij de rondleiding bekeken we de filterstappen, voorbezinking en biologische zuivering op de RWZI.

Kennis in praktijk brengen

Tijdens de training schonken we aandacht aan de soorten vervuiling, hoe een rioolwaterzuivering werkt, en slibverwerking. Eigenlijk een totaaloverzicht van waar wij bij ADS Groep Water mee bezig zijn. Tijdens de training werd de opgedane kennis direct toegepast tijdens een testcase op basis van een recente uitvraag. Gedurende en na de training was er ruimte om vragen te stellen en dieper in te gaan op bepaalde onderwerpen.

Al met al dus een interessante middag waar we veel hebben geleerd over rioolwaterzuivering en alles wat daar bij komt kijken.

In de komende weken worden er nog meer trainingen gegeven. Benieuwd naar hoe wij de training hebben ervaren? Houd onze LinkedInpagina in de gaten!

Actueel Nieuws