Combinatie Watermakers ontwerpt en (ver)bouwt drinkwaterproductielocaties Vitens

6 maart 2024

Mooi nieuws! Want Vitens sluit een vierjarige raamovereenkomst met combinatie Watermakers (GMB, Heijmans, ADS Groep, Hoppenbrouwers, Witteveen+Bos en Royal HaskoningDHV) voor de renovatie of nieuwbouw van drinkwaterproductielocaties. Vitens investeert de komende jaren flink in haar infrastructuur om een robuuste en toekomstbestendige drinkwatervoorziening te realiseren. Binnen deze raamovereenkomst vallen de projecten waarin verschillende disciplines nauw met elkaar moeten samenwerken.

De WaterMakers:
“De opgave waar we voor staan met Vitens kan je simpelweg niet alleen aangaan. We hebben elkaar nodig. Daarom slaan we als WaterMakers de handen ineen met Vitens om samen te werken aan duurzame drinkwaterprojecten.”

Definitieve gunning
De combinatie is een van de drie opdrachtnemers in de raamovereenkomst. Vitens heeft de combinatie de ‘Raamovereenkomst Bovengrondse Multi projecten’ definitief gegund. Het contract start op 1 maart 2024.

Duurzaamheid
Tijdens de aanbesteding was duurzaamheid een van de doelen. Vitens heeft de ambitie om bij iedere stap in haar proces te streven naar een positieve impact op mens en natuur. Bij het ontwerpen, bouwen en renoveren van de drinkwaterproductielocaties zet de combinatie daarom in op CO2-reductie, biodiversiteit en water-reststromen-vermindering. Bijvoorbeeld door de Natuurladder te gebruiken bij de projecten, een meetlat voor een natuurvriendelijke werkwijze voor natuurinclusief bouwen.

Multidisciplinair samenwerken
De multidisciplinaire projecten die onder de raamovereenkomst vallen hebben een grote diversiteit. Het gaat om renovatie van bestaande drinkwaterproductielocaties of nieuw te bouwen stations, installaties, assets voor het winnen, zuiveren, behandelen, opslaan, verpompen en transporteren van slib, ruw-, spoel-, en drinkwater en aanverwante objecten. Heijmans-GMB zal met vaste partners in multidisciplinaire teams de projecten uitvoeren. Hierbij maken ze gebruik van elkaars kennis.

 

 

 

 

Actueel Nieuws