Duurzaamheid en MVO

Ons werk draait om mensen. Samen met opdrachtgevers en ketenpartners werken we aan een toekomst waarin iedereen plezierig kan wonen, werken en ontspannen. Binnen onze bedrijfsvoering spelen thema’s zoals duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen een prominente rol.

Bij ADS Groep leveren we een positieve bijdrage aan de wereld om ons heen. Onze eigen mensen spelen hierin een sleutelrol. Zij maken uw ambities waar en we vinden het dan ook belangrijk dat zij hun werk veilig en met plezier kunnen uitvoeren. Ook dát is tenslotte maatschappelijk verantwoord ondernemen. De sfeer binnen onze teams is optimaal en de ontwikkelingskansen en opleidingsmogelijkheden die we onze mensen bieden, maken dat onze kennis en kunde up to date is. Klik hier om onze beleidsverklaring KAM te downloaden.

 

Duurzame materialen

Duurzamer bouwen begint door nuchter te kijken naar materiaalgebruik. Kan het duurzamer? Dan kiezen we voor interessante alternatieven. Ons kantoor is energiezuinig, net als onze bedrijfshallen en machines. Door met circulaire materialen te werken, beperken we het gebruik van grondstoffen. Op de bouwplaats beperken we afvalstromen door onderdelen zoveel mogelijk geprefabriceerd aan te leveren. Door slim gebruik te maken van restmateriaal hebben we onze afvalstroom met een derde teruggebracht. Uiteraard scheiden we ons afval. We zijn er trots op dat we op de CO2-prestatieladder met niveau 5 al jarenlang de hoogste score behalen. Klik hier om onze footprint te downloaden, klik hier voor onze management review uit 2018 en klik hier voor de management review uit 2017.

 

Circulaire bouw

Onze modulaire concepten maken het mogelijk om gebouwen en installaties efficiënt te bouwen en te verbeteren. Bij de ontwikkeling van modulaire concepten zetten we in op duurzaam materiaalgebruik, energiebesparing, grondstoffenhergebruik en reductie van de CO2-emissie. We ontwikkelen toekomstgerichte concepten die passen in een circulaire economie.

 

Total cost of ownership

Steeds meer opdrachtgevers kiezen voor een duurzaam inkoopbeleid. Omdat wij deze ambitie omarmen, bepalen we voor al onze diensten en producten de total cost of ownership (TCO). Daarbij kijken we niet alleen naar de financiële effecten, maar ook naar de milieueffecten. We zijn FSC gecertificeerd en ons milieumanagementsysteem voldoet aan de eisen van ISO 1400. Omdat toekomstige kosten niet zeker te voorspellen zijn, werken wij op basis van het gedegen kwaliteitssysteem ISO 9001. Zo garanderen we u dat we alles doen voor optimaal project- en risicomanagement en een toekomstbestendig gebouw.

 

 

 

Trots op ons team

Het is veelzeggend dat we een grote groep ambitieuze medewerkers hebben die zich al jarenlang vol energie mee-ontwikkelt met onze organisatie en met onze opdrachtgevers. Daarnaast zijn we trots op de huidige aanwas van nieuwe medewerkers met nieuwe ideeën, inzichten, kennis en kunde.

Actueel nieuws