Positionering Eelke Dute Strategisch Tenderbureau ADS Groep

Positionering Eelke Dute Strategisch Tenderbureau ADS Groep

Positionering Eelke Dute Strategisch Tenderbureau ADS Groep

Sinds kort hebben wij bij ADS Groep een nieuwe teamleider voor ons Strategisch Tenderbureau; Eelke Dute. Ze vertelt graag over haar visie op onze sector en welke rol wij daarin spelen.

“Onze sector is continu in ontwikkeling. Ook wij leveren hieraan een bijdrage. Bij ADS groep zijn wij dé solide bouwpartner voor de publieke sector. Door ons onderscheidende vakmanschap en jarenlange ervaring zetten wij ons in voor opdrachtgevers en ketenpartners in het openbaar bestuur, de zorg, het onderwijs en de watersector. Samen met u richten wij ons op succesvolle en plezierige samenwerkingen voor de publieke zaak.

De manier waarop wij bij ADS Groep willen samenwerken met onze relaties kenmerkt zich door een mens- en omgevingsgerichte benadering. Ook willen wij ons onderscheiden in kwaliteit en blijven wij investeren in onze werkwijze. Ontwikkelingen die effect hebben op ‘de weg er naar toe’ maakt dat wij samen met onze opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers het eindresultaat net zo waarderen als het proces dat wij samen doorlopen.

Het aanpassen van de organisatiestructuur is één. De uitdaging zit hem in het daadwerkelijk doen en daarmee het veranderen van de cultuur binnen onze organisatie. Een mix van bestaande- en nieuwe medewerkers maakt in onze ogen het verschil en zorgt voor aansluiting bij de ontwikkelingen in de sector; daar geloven wij in! Zo lopen we met elkaar voorop en vinden we aansluiting bij onze markt en onze stakeholders”.

Het positioneren van het Strategisch Tenderbureau binnen onze organisatie is hiervan een voorbeeld. Deze nieuwe afdeling staat per 1 oktober 2019 onder leiding van Eelke Dute.

Eelke is hiervoor ruim twaalf jaar werkzaam geweest bij Advies -en ingenieursbureau Antea Group Nederland en heeft voor diverse opdrachtgevers projecten en tenders begeleid in de GWW- en bouwsector. Ze heeft een achtergrond in omgevingsmanagement, projectmanagement en organisatieontwikkeling. In de functie van projectmanager was Eelke de laatste twee jaar commercieel verantwoordelijk voor het team Omgeving – en vergunningsmanagement binnen de Businesslijn Contracten & Vergunningen.

 

 

Hogedrukpompstation1 in Berenplaat Spijkenisse officieel geopend

Hogedrukpompstation1 in Berenplaat Spijkenisse officieel geopend

Het compleet vernieuwde Hogedrukpompstation1 in Berenplaat Spijkenisse is onlangs officieel geopend. In opdracht van Evides Waterbedrijf voerden wij de renovatie uit van het pompstation op de grootste drinkwaterzuivering van Nederland. Bekijk via de volgende link de timelapse: https://vimeo.com/363248294.

De pompen in het Hogedrukpompstation1 transporteren het gezuiverde water van de zuiveringslocatie Berenplaat naar ongeveer 900.000 mensen. In het pompstation staan nu 100% elektrische pompen die werken op groene stroom. De buitenschil van het gebouw is blijven staan. De binnenzijde en de gevels zijn gerenoveerd met respect voor het ontwerp van het historische gebouw. 

De renovatie van het Hogedrukpompstation1 hebben we uitgevoerd in samenwerking met Evides Waterbedrijf, Hoppenbrouwers Techniek en Heijmans.

Unieke Kaumera grondstoffenfabriek opgeleverd in Zutphen

Unieke Kaumera grondstoffenfabriek opgeleverd in Zutphen

Unieke Kaumera grondstoffenfabriek opgeleverd in Zutphen

Een wereldprimeur heeft plaatsgevonden in Zutphen. Op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zutphen is de nieuwe grondstoffenfabriek opgeleverd. Deze fabriek bestaat uit een Nereda® waterzuivering en een Kaumera extractie-installatie. Bij ADS Groep zijn we er ontzettend trots op dat we de fabriek mochten ontwerpen en realiseren. Ten tijde van het ontwerp is er door het bouwteam rekening gehouden met modulair bouwen en met de toepassing van duurzame en circulaire materialen. Er is getracht om de materialen zoveel mogelijk te hergebruiken of gebruik te maken van bio-based producten of uit grondstoffen afkomstig van afvalwater.

Over Kaumera

Voor Waterschap Rijn en IJssel is de bouw van de fabriek in Zutphen een manier om een bijdrage te leveren aan een duurzame, circulaire economie. In de nieuwe grondstoffenfabriek wordt Kaumera gewonnen. Kaumera is een nieuwe soort grondstof dat wordt gewonnen uit de slibkorrels, die zich vormen bij het Nereda® zuiveringsproces. Dit is een duurzame en verbeterde zuiveringstechnologie waarbij het slib dat overblijft na zuivering geen vlokken, maar snel bezinkbare korrels vormt. Uit deze korrels kan een bijzonder biopolymeer worden gehaald met multifunctionele eigenschappen: Kaumera Nereda® Gum (voorheen neo-alginaat).

Oneindige toepassingsmogelijkheden

Door Kaumera Nereda® Gum te combineren met een andere grondstof, verandert het karakter van de stof. Kaumera is een versterker en verbinder van eigenschappen. Bijvoorbeeld als onderdeel van lichtgewicht biocomposieten. Dit zorgt ervoor dat de toepassingsmogelijkheden praktisch oneindig zijn. Kaumera kan water vasthouden, maar ook afstoten. Hierdoor zijn diverse toepassingen in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw en de betonindustrie mogelijk. Denk hierbij onder andere aan vermindering van de uitspoeling van meststoffen in de landbouw. Gewassen nemen daardoor meststoffen beter op. Ze zijn weerbaarder en groeien beter. De waterafstotende eigenschappen maken Kaumera bovendien een uitstekende coating voor betonvloeren.

Samenwerkingsverband

De ontwikkeling van Kaumera en de realisatie van de Grondstoffenfabriek is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen Waterschap Vallei en Veluwe, TU Delft, Royal HaskoningDHV, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer STOWA, EFGF, Waterschap Rijn en IJssel en ChainCraft B.V..

Duurzaamheidscompliment ‘Holtbar’ doorgegeven aan ADS Groep

Duurzaamheidscompliment ‘Holtbar’ doorgegeven aan ADS Groep

Duurzaamheidscompliment ‘Holtbar’ doorgegeven aan ADS Groep

Arend Jan Overbeek van ADS Groep heeft de Holtbar ontvangen uit handen van Antonie ter Harmsel van Hodes. Bij ADS Groep kregen we de Holtbar voor het continu zoeken naar duurzame, circulaire oplossingen.

Onze afdeling Toelevering Bouw is gespecialiseerd in het maken van prefab bouwelementen. Arend Jan Overbeek is één van de managementteamleden. Antonie ter Harmsel van Hodes vertelt: “Hodes zet zich in voor een goede huisvesting voor mens én aarde. Dan heb je partners nodig die meedenken. In de bouw wordt het steeds meer lego, dat scheelt heel wat kit en pur. Een mooi voorbeeld van circulair aanpakken is de dakopstand-balk die we net samen hebben ontwikkeld. Die balk is van reststoffen gemaakt.”

Stap voor stap naar slimme oplossingen

Bij Arend Jan Overbeek is duurzaam denken vanzelfsprekend, maar hij heeft inmiddels wel ervaren dat het een lange adem nodig heeft: “We willen onderscheidend zijn in de prefab wereld, maar we doen dat stap voor stap. Bijvoorbeeld met die dakopstandbalk van zes meter. Ik kijk bij andere bedrijven in de afvalbakken. Om iets te kunnen aanpakken heb ik massa nodig én een goede verwerker die op de locatie zelf de restmaterialen naar iets nieuws kan omzetten. Dat konden we hier realiseren. Zonde om die reststoffen tot spaanplaat te maken als je er ook kwalitatief goede balken van kunt maken! We zijn alweer bezig om deze balk te optimaliseren. En ook denken we na over bijvoorbeeld duurzame lijm die je nodig hebt, maar daarvoor geldt dat je afhankelijk bent van je toeleveranciers. We blijven dan ook samenwerking zoeken om samen tot slimme oplossingen te komen”.

Nieuwe ideeën concreet maken

In de basis komt het er op neer dat Arend Jan Overbeek bij ADS Groep altijd op zoek is naar hoe je afval, of beter gezegd grondstoffen, opnieuw kunt inzetten. “Ik vind nieuwe dingen simpelweg leuk, niet begaande paden bewandelen. Ik kom uit de bouw en duurzaamheid vind ik eigenlijk vanzelfsprekend.” Op vakantie heeft Arend Jan altijd een schrijfboekje mee. “Daarin staan allemaal ideeën die dan steeds concreter worden. Zo is ook de dakopstandbalk ontstaan. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met kozijnloos bouwen. De bouwwereld gaat alleen niet zo snel. Het kost tijd om van idee, tot tekenkamer, tot proef, tot certificering en tot het uiteindelijke product te komen. Om een product te lanceren heb je een lange adem nodig, geld of je moet het ontwikkelen naast je bestaande business model. Daarom doen wij het stap voor stap. Je kunt beter stap voor stap kleinere zaken realiseren dan twee jaar praten over ambitie”.

Over de Holtbar

De Holtbar is bedoeld als aanmoediging voor een persoon of groep die zich op een bijzondere manier inzet voor duurzaamheid. Het is de bedoeling dat de ontvanger zelf iemand uitzoekt om de Holtbar aan over te dragen. Het is sinds oktober 2016 de 22e keer dat het duurzaamheidscompliment is doorgegeven. Kijk voor de reis van de Holtbar tot nu toe op www.hofkracht.nl/holtbar.  

Renovatie Hoofdrioolgemaal Zeeburgerdijk in Amsterdam

Renovatie Hoofdrioolgemaal Zeeburgerdijk in Amsterdam

Renovatie Hoofdrioolgemaal Zeeburgerdijk in Amsterdam

In opdracht van Waternet gaan we in Amsterdam aan de slag met de renovatie van het Hoofdrioolgemaal Zeeburgerdijk. Hierna is het oude gebouw weer volledig klaar voor de toekomst. De renovatie omvat het ontwerpen, tekenen, vervaardigen, leveren, demonteren, afvoeren, aanvoeren, monteren, beproeven en bedrijfsvaardig opleveren van de installatie van het rioolgemaal en tunnelgemaal. Daarnaast voeren we civiel- en bouwtechnische aanpassingen uit zoals kleine staalconstructies, tegelwerk, betonconstructies en in te storten onderdelen.

Gefaseerd te werk

De werkzaamheden voeren we gefaseerd uit zodat het rioolgemaal in bedrijf gehouden kan worden. Slechts voor enkele werkzaamheden wordt het gemaal uit bedrijf genomen en ‘drukloos’ gemaakt. De renovatie van hoofdrioolgemaal Zeeburgerdijk betreft een UAV werk.

Hoofdrioolgemaal Zeeburgerdijk

Het hoofdrioolgemaal Zeeburgerdijk was ooit het eindgemaal van de gemeente Amsterdam. Nu pompt dit gemaal al lange tijd het afvalwater via een boostersysteem naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie westelijk van Amsterdam.

Werk in uitvoering Waterproductiebedrijf Schijf

Werk in uitvoering Waterproductiebedrijf Schijf

Werk in uitvoering – Waterproductiebedrijf Schijf

 

De contouren van Waterproductiebedrijf Schijf worden nu echt zichtbaar. Sinds maart 2019 zijn we in samenwerking met Van Boekel Bouw & Infra en Hoppenbrouwers Techniek B.V. gestart met de nieuwbouw van het Waterproductiebedrijf in Schijf in opdracht van Brabant Water N.V. De eerste betonwanden van de reinwaterkelder van ruim zes meter hoog zijn afgelopen week ontkist en nu worden de contouren van het waterproductiegebouw dan toch echt zichtbaar.

Opdrachtgever

Brabant Water N.V.